Allah'ın hangi adı neye şifa verir?

2008-09-24 10:28:00

Niyazi Altılar'ın Hayatın Büyük Sırrı 5. Element adlı kitabı geçtiğimiz aylarda kitapçı raflarında yerini aldı. Dini içerikli bir bireysel gelişim ve moral motivasyon kitabı olan eser benzerlerinden bir hayli farklı. Kendisini sosyolog yazar ve liderlik uzmanı olarak tanımlayan Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Niyazi Altılar'ın İslami literatürle kaleme aldığı eserinin bölüm başlıkları, 'evrendeki ilahi sır, içimizdeki ilahi sır, hayatın büyük sırrı, sevginin birleştirici gücü, sevginin iyileştirici gücü, sevginin geliştirici gücü, bilgelik kaynağı sevgi, özgürlük kaynağı sevgi, sonsuzluk kaynağı sevgi, kendimizi sevmeyi öğrenmek, hayatı sevmeyi öğrenmek, evrensel yasa: çekim yasası, affetmek ve sevgi yasası, iyi niyet ve sevgi yasası, dürüstlük ve sevgi yasası, kozmik bilinç ve 5. element, koşulsuz sevgi ve 5. element, Yunus Emre ve koşulsuz sevgi ... şeklinde adlandırılmış... Kendi adına açılmış bir de internet sitesi bulunan yazarın eserindeki en ilginç bölüm ise hiç kuşkusuz Allah'ın güzel isimlerinin evreni şekillendiren özelliklere sahip olduğunu hatırlatması ve onlanın şifa kaynağı olarak kullanılabileceğini belirtmesi. Yazarın Oksiyen yayınlarından çıkan eserine göre her isim değişik organlar için şifa kaynağı hükmünde. Ünlü İslam alimlerinden Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Mukaddime adlı eserinde zirveye çıkan haliyle şahit olduğumuz tarzda dini bilgilerin günün bilimsel verileri ışığında harmanlanmasıyla halkın da anlayacağı tarzda sadeleştirilmesinden oluşan yazım tarzı bu eserde en modern şekliyle okurlara sunuluyor. Esmaül Hüsna için "bedeni ve zihni, öfke, nefret, eleştiri, h&u... Devamı

54 farz

2007-05-14 14:40:00

1- Allah'ı daima zikretmek. 2- Helal kazanılmış elbise giymek 3- Abdest almak. 4- Beş vakit namaz kılmak. 5- Cünüplükten gusletmek. 6- Rızk için Allah'a tevekkül (itimad) etmek. 7- Helalden yeyip içmek. 8- Allah'ın taksimine kanaat etmek. 9- Tevekkül etmek. 10- Kazaya (yani Allah'ın hükmüne) razı olmak. 11- Nimete karşılık şükretmek. 12- Belaya sabretmek. 13- Günahlara tevbe etmek. 14- İbadetleri ihlas ile yapmak. 15- Şeytanı düşman bilmek. 16- Kur'an-ı delil tanımak. 17- Ölüme hazırlıklı olmak. 18- İyiliği emredip kötülükten alıkoymak. 19- Gıybet etmemek, kötü şeyleri dinlememek. 20- Anaya-babaya iyilik ve itaat etmek. 21- Akrabayı ziyaret etmek. 22- Emanete hıyaret etmemek. 23- Dinin kabul etmiyeceği latifeyi (şakayı) terk etmek. 24- Allah ve Rasulüne itaat etmek. 25- Günahtan kaçınıp Allah'a sığınmak. 26- Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. 27- Her şeye ibretle bakmak. 28- Tefekkür etmek. (Cenab-ı Hakk'ın kudretini, azametini ve insanın yaratılışdaki gayeyi düşünmek) 29- İlim öğrenmeye çalışmak 30- Kötü zandan sakınmak 31- İstihza (alay) etmemek 32- Harama bakmamak 33- Daima doğru olmak 34- Esef ve ferahı, yani şımarıklık ve azgınlığı terketmek 35- Sihir yapmamak 36- Ölçü ve terazisini doğru tartmak 37- Allah'ın azabından korkmak 38- Bir günlük nafakası (yiyeceği-içeceği) olmayana sadaka vermek 39- Allah'ın rahmetinden ümid kesmemek 40- Nefsinin kötü arzularına tabi olmamak 41- İçki kullanmamak 42- Allah'a ve mü'minlere su-i zan etmekten sakınmak 43- Zekat vermek ve mali cihatta bulunmak 44- Hayız (adet) zamanlarında ve nifas halinde hanımı ile cinsi mukarenette bulunmamak 45- Bütün günahlardan; kötülüklerden kalbini temiz tutmak 46- Yetimin malını haksız olarak yememek, onlara iyilik etmek 47- Kibirlilik etmemek 48- Livata (erkekle cinsi münasebet) ve zina yapmamak 49- Beş vakit namazı muhafaza etmek 50- Zulm ile halkın malını yememek 51- Allah'a şirk (ortak) koşmamak 52- Riyadan... Devamı

32 farz

2007-05-14 13:40:00

32 FARZ İMANIN ŞARTLARI1- Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak.2- Allah'ın meleklerine inanmak.3- Allah'ın kitablarına inanmak.4- Allah'ın peygamberlerine inanmak.5- Ahiret gününe inanmak.6- Kadere, hayır ve şerrin yaratıcısının Allah (Celle Celâlühû) olduğuna inanmak. İSLAMIN ŞARTLARI1- Kelime-i şehadet getirmek.2- Namaz kılmak.3- Oruç tutmak.4- Zekat vermek.5- Haccetmek.ABDESTİN FARZLARI1- Yüzünü yıkamak.2- Kollarını (dirsekleriyle beraber) yıkamak.3- Başının dörtte birini meshetmek.4- Ayaklarını (topuklarıyla beraber) yıkamak.GUSLÜN FARZLARI1- Ağzına su vermek.2- Burnuna su vermek.3- Bütün bedenini yıkamak.TEYEMMÜMÜN FARZLARI1- Niyet.2- İki darb ve mesih.NAMAZIN FARZLARIDışında olanlar:1- Hadesten taharet2- Necasetten taharet3- Setr-i avret4- İstikbal-i Kıble5- Vakit6- Niyetİçinde olanlar:1- İftitah tekbiri2- Kıyam3- Kırâet4- Rükû5- Secde6- Kaide-i ahire.<a href="http://www.blogunuz.blogcu.com/1234567">32 farz</a> Devamı

halifeler

2007-05-11 13:31:00

RÂŞİD HALİFELER DÖNEMİ VE BELİRLENME USÛLLERİ: Hz. Peygamber (s.a.s)'den sonra gelen ilk dört halifenin hilafet süreleri, Saadet Asrının ikinci dönemini teşkil eder. Islâm hukukçularının büyük bir çoğunluğu bu dönemdeki uygulamalara, alınan kararlara büyük bir önem verir ve bunları Islam hukukunun kaynakları arasında görürler. Çünkü onların uygulamaları Hz. Peygambere zaman itibariyle en yakın olmak, onun eğitiminden geçmiş olmak, vahyin nüzulüne tanık olmak, sünneti yakından tanımak gibi ayırıcı özellikler nedeniyle önem taşır, başkalarının fikir ve düşüncelerine göre üstünlük arz ederler. Hakkında nass bulunmayan konularda Râşid Halifelerin uygulamaları oldukça değerlidir. Bunun nedeni ise, onların, hem veliyyü'l-emr olarak mü'minlerin kendilerine itaat etmekle yükümlü olmaları; hem de İslam'ın özünü en iyi kavramış bulunmalarıdır. Bununla ilgili verilecek örnekler pek çoktur. Mesele, Hz. Ebu Bekir'in zekat vermeyenlerle ilgili olarak aldığı kararlar, Hz. Ömer (r.a)'ın Irak topraklarıyla ilgili görüşleri ve bunları etrafındakilere de delilleriyle birlikte açıklayıp kabul ettirmesi, Hz. Ali'nin (r.a), Hâricilerle savaşmak ile ilgili tutumları kendi konumlarında oldukça önemlidirler. Çünkü bütün bunlarla ilk defa karşılaşıyordu ve bunların Islâmî bir çözüme bağlanmaları gerekli idi. Yine Hz. Peygamber (s.a.s)'in vefatından hemen sonra onun yerine geçecek devlet başkanını belirlemek konusu ortaya çıktı. Hz. Ebu Bekir'den sonra gelen diğer üç halîfe de farklı şekillerde belirlendi. Onlar ile ilgili durumlâr Islâm hukukunda devlet başkanının başa geçiş yollarının farklı olabileceği görüşünü belirledi. Bu konuda kesin ve açık bir hükmün bulunmayışı, bu tabii sonucu doğurmuştur. Bu ise Islâm'ın, her çağda her toplum için uygulanabilir olmasının kanıtları arasındadır. a-Hz. Ebu Bekir'in Halife Seçilmesi: Hz. Ebu Bekir (r.a)'in Sahabiler arasındaki yeri son derece üstündü. Sa... Devamı